Be fit! be healthy! KEEP HIKING

togetherwemakethewaytogetherwemaketheway@azet.sk

Fotogaléria: Úvodná stránka

Všeobecná informácia o projekte:

Partneri projektu: škola z Katalánska(hlavný koordinátor projektu); školy z Rumunska, Bulharska, Talianska, Poľska, Turecka a Slovenska

Ciele projektu:

Hlavnou myšlienkou nášho projektu je podpora športu a pohybové a  poznávacie aktivity za účelom vedenia detí ku zdravému životnému štýlu. Zameriavame sa najmä na dobrú fyzickú kondíciu, rozširovaní vedomostí o orientácii vo voľnej prírode, obohatenie slovnej zásoby žiakov a učiteľov a anglickom jazyku, ale aj kvalitné vedomosti o zásadách prvej pomoci a správneho stravovania. Projekt dáva priestor pre podporu športu, ale aj poznávanie rôznych regiónov EÚ a je príležitosťou pre zdokonalenie jazykových vedomostí žiakov.

Projekt zahŕňa nasledovné postupy:

Študijné projektové návštevy, zásady a pravidlá orientácie a správania sa vo voľnej prírode s použitím tradičným, ale aj najmodernejších technológií a trekkingové pobyty v prírode, ochrana zdravia, zásady prvej pomoci a vzájomné poznávanie regiónov, miest a krajín. Spomenuté postupy budeme realizovať v rámci  celkového projektového spoločného partnerstva všetkých participujúcich škôl, a to použitím rozsiahlych možností komunikačných stratégií.

Výsledné produkty:

Výstavky pre miestnu a školskú komunitu ako aj pre širokú verejnosť, videonahrávky, fotografie, články v printových médiách na úrovni školy a regiónu,

Spôsob výmeny projektových prác:

Vzájomná výmena prác bude prebiehať pomocou e-mailu,  koordinujúca škola v Katalánsku (Španielsku) zriadila spoločnú stránku pre účely toho projekte www.makingtheway.eu v anglickom jazyku. Stránka slúži na zverejňovanie výsledkov projektu, informovanie o projektových mobilitách a jej súčasťou je aj fotogaléria zo spoločných projektových stretnutí. Naša škola  vo svojom interiéri vytvorila nástenku, ktorá má informačno – edukačný účel vo vzťahu k tomuto projektu. Informácia o našom projekte bola odvysielaná aj TV Ružinov dňa 3. Decembra 2013 v rámci Ružinovských správ. Súčasťou televízneho shotu je aj záznam z otvorenej hodiny anglického jazyka, kde žiaci, ktorí sa zúčastnili mobilít v Turecku informovali v anglickom jazyku svojich spolužiakov, čo tam zažili , aké získali nové poznatky a skúsenosti.