Be fit! be healthy! KEEP HIKING

togetherwemakethewaytogetherwemaketheway@azet.sk

Správa zo služobnej cesty v Turecku

 
Termín služobnej cesty: 21. – 26. 10. 2013 
Účastníci služobnej cesty: Ing. Marta Rovná, Mgr. Zuzana Kalmanová, - učitelia, Ján Letovanec, 
Martin Mansell – žiaci 
 
Účel cesty: Druhé projektové stretnutie zástupcov učiteľov a po prvý krát aj žiakov partnerských škôl 
z Katalánska (Španielska), Rumunska, Poľska , Turecka, Bulharska, Talianska a Slovenska. 
Trasa služobnej cesty : Bratislava (Slovensko) – Viedeň (Rakúsko) – Istanbul(Turecko) – 
Balikesir(Turecko) - Istanbul(Turecko) - Viedeň (Rakúsko) – Bratislava (Slovensko)
 
Služobná cesta začala 21.10. 2013 o 7.30 hod ráno na autobusovej stanici v Bratislave. Pravidelná 
autobusová linka nás doviezla na medzinárodné letisko vo Schwechate pri Viedni. Po registrácii na 
checkine sme odleteli tureckou leteckou spoločnosťou Turkish airlines o 10,35 z Viedne s príletom 
cca o 13, 50 miestneho času na medzinárodné letisko v Istanbule. Po prílete na medzinárodné 
letisko v Istanbule sme počkali spoločne na prílet posledného tímu, ktorý priletel z Rumunska a 
spoločne sme sa vydali na cestu autobusom do mesta Balikesir. Tu sme sa ubytovali sme sa v hoteli . 
Žiaci odišli do hosťujúcich rodín. 
 
Oficiálny program stretnutia začal v utorok 22.10. 2013 ráno o 9, 00 hod na pôde partnerskej 
školy. Na úvod sa predstavila hosťujúca škola, potom postupne všetky partnerské školy projektu. 
Obsahom prezentácií žiakov bolo predstaviť krajinu resp. aj mesto odkiaľ pochádzam, odporúčanie 
na pešiu túru vo svojej krajine a potom logo, maskot a slogan, s ktorým ide každá partnerská škola do 
projektovej súťaže o spoločné logo, maskota a slogan projektu. 
 
Popoludní sme sa zúčastnili prehliadky pamätihodností mesta Balikesir. O 16,30 žiaci odišli späť 
do hosťujúcich rodín a učitelia mali pracovné stretnutie v hoteli . Programom stretnutia bolo vybrať 
spoločné logo, slogan a maskota projektu, pričom každá krajina mala jeden návrh loga, maskota 
a sloganu a jeden volebný hlas. Hlasovaním bolo rozhodnuté, že projekt bude používať logo, ktoré 
navrhla škola z Bulharska, maskota, ktorého navrhla škola v Španielsku a slogan, ktorý navrhla škola 
v Rumusku. 
 
V stredu 23.10. začala o 10,00 v jednom z Národných tureckých parkov trekkingová túra, ktorá 
skončila asi 15,15. Potom sme išli na občerstvenie do reštaurácie a posedeli sme pri mori pri káve 
na pláži Akçay. V podvečerných hodinách učitelia a žiaci boli pozvaní na kebab. Večer sa deti opäť 
odobrali do hosťujúcich rodín a učitelia do hotela. 
 
Vo štvrtok 24.10. sme absolvovali druhú - už o niečo menej náročnú túru v Değirmen Boğazı (Mill 
Strait). Krátko po obede sme absolvovali krátku prezentáciu venovanú orientácii v prírode, ktorú 
pripravila turecká škola a odobrali sme sa potom do športového centra mládeže, kde žiaci a učitelia 
absolvovali praktickú časť cvičenia o orientácii v prírode. V podvečer odišli žiaci opäť do rodín 
a učitelia do hotela. 
 
Piatok 25. október strávili žiaci v tureckej škole a učitelia mali na programe slávnostné prijatie 
u primátora mesta a u vedúceho školského úradu. V popoludňajších hodinách sme mali voľný 
program v meste a o 17, 00 začalo v hoteli rokovanie a vyhodnotenie projektovej návštevy 
v Turecku. 
 
Pred polnocou sme autobusom odišli do Istanbulu, kde sme dorazili v skorých ranných hodinách. 
Ráno 26.10. začala naša prehliadka Istanbulu, ktorá trvala až do asi 14, 00 hod. Tímy partnerských 
škôl sa rozlúčili. Niektoré tímy odišli ešte na hotel do Istanbulu a niektoré tímy na letisko. Náš tím 
o 17, 10 mal odlet z Istanbulu. 
 
 Na viedenskom letisku vo Schwechate sme prileteli o 18, 30 hod. a potom sme sa presunuli 
pravidelnou autobusovou linkou Viedeň- Bratislava na autobusovú stanicu v Bratislave, kam sme asi 20,30.
 

Správa zo služobnej cesty v Bulharsku

Termín služobnej cesty: 4. – 8. 9. 2013

Účastníci služobnej cesty: Ing. Marta Rovná, Mgr. Antónia Mišeková

Účel cesty: Prvé projektové stretnutie zástupcov partnerských škôl z Katalánska (Španielska), Rumunska,  Poľska , Turecka, Bulharska a Slovenska. Zástupcovia partnerskej školy  z Talianska sa nemohli na spoločnom stretnutí zúčastniť z dôvodu sťahovania ich školy do  inej budovy.

Trasa služobnej cesty : Bratislava (Slovensko) – Viedeň (Rakúsko) – Bukurešť (Rumusko) – Dobrich(Bulharsko) -  Bukurešť (Rumusko)- Viedeň (Rakúsko) – Bratislava (Slovensko)

Služobná cesta začala o 6.00 hod ráno na autobusovej stanici v Bratislave. Pravidelná autobusová  linka nás doviezla na medzinárodné letisko vo Schwechate pri Viedni. Po registrácii na checkine sme odleteli rumunskou leteckou spoločnosťou Tarom o 9, 20 z Viedne s príletom cca o 12, 00 miestneho času  na medzinárodné letisko do Bukurešti. V Bukurešti sme sa stretli so zástupcami partnerskej školy z Rumunska, kde sme sa ubytovali neďaleko Bukurešti v moteli, aby sme si oddýchli a počkali na prílet zástupcov partnerskej školy z Katalánska (Španielska), ktorí prileteli do Bukurešti  asi o jednej hodine  po pol noci 5.9.  Po ich prílete na  medzinárodné letisko v Bukurešti sme sa spoločne vydali na cestu do bulharského mesta Dobrich. Zdieľali sme spolu so zástupcami partnerskej  školy z Rumunska (4 osoby + šofér) a so zástupcami partnerskej  školy z Katalánska  (3 osoby) minibus. Do mesta Dobrich sme prišli ráno asi o 6, 30 hod.  5. septembra. Ubytovali sme sa v hoteli Bulgaria. Oficiálny program stretnutia začal obedom v hoteli o 12, 00 hod. Po obede sme odišli na návštevu partnerskej školy z Bulharska, kde nám žiaci previedli ukážky wrestlingu, boxu a vzpierania. Priateľské stretnutie na pôde školy pokračovalo pohostením miestnej školy. Potom sme sa presunuli do centra mesta Dobrich, kde sme navštívili etnografické múzeum v sprievode turistickej sprievodkyne. Po večeri 5. 9. Nás očakával bohatý program spojení s prezentáciami  o Bulharsku,  regione Dobrudža (okolie mesta Dobrich), o partnerskej športovej škole v Dobrichu a školskom vzdelávacom systéme v Bulharsku. Potom pracovné stretnutie pokračovali rokovaním o niektorých detailoch spojených s plnením úloh projektu. Tu sme okrem iného získali podrobnejšie informácie ako máme plniť špecifickú  úlohu projektu na našu školu – logo, slogan a maskota projektu.

Piatok 6. 9. bola pre všetkých pripravená prehliadka kráľovského  sídla v Balčiku a miestnej botanickej záhrady. Obed sme absolvovali v reštaurácii Biela Lagúna, ktorá bola situovaná pri morskom pobreží. Poobedie sme strávili vo Varne, kde sme tiež absolvovali prehliadku mesta. Večer sme všetci boli pozvaný na slávnostnú večeru spojenú s prehliadkou miestneho folklóru- tancom a spevom.

V sobotu 7. 9. Pokračoval program spoločnou pešou túrou v Bulharskom ....,Pešia túra trvala asi 3 hodiny a po jej ukončení sme boli pozvaní do ....., kde sme ochutnali miestne špeciality a prezreli sme si miestnu ekologickú prevádzku na pranie vlny.

Poobede sme 7.9. pokračovali v pracovnom  rokovaní, kde sme si objasnili termíny mobilít do Turecka, Poľska a Rumunska  a počty žiakov a učiteľov, ktorí sa mobilít zúčastnia. Po pracovnom rokovaní nás riaditeľ bulharskej športovej školy pozval do reštaurácie na posedenie pri nápoji.

Deň 8. 9. Bol dňom nášho odchodu z Dobrichu. Po raňajkách o 9,00 hod sme sa po rozlúčke s hosťujúcou bulharskou školou, partnermi z Poľska a Turecka, vydali spoločne s tímom z Katalánska a Rumunska na cestu minibusom  do Bukurešti. S partnermi z Rumunska a Španielska  sme sa rozlúčili na   medzinárodnom letisku v Bukurešti. Na letisko vo Schwechate sme  prileteli o 17, 20 hod.  miestneho času a o 18, 00 hod. sme sa presunuli pravidelnou autobusovou linkou Viedeň- Bratislava na autobusovú stanicu v Bratislave, kam sme prišli  asi  19, 00hod.